Kijk in ons fotoalbum voor heel veel foto's va lees meer >
De jongens van groep 6 hebben een topprestatie nee lees meer >
Met een groep van 12 kinderen is er de afgelopen w lees meer >
Kalender
janfebmrt
aprmeijun
julaugsep
oktnovdec
Inloggen
 
 
> contact - adressen  
 


School
Marjolein van Gelsdorp
Locatie directeur
Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
Tel. (035) 698 09 80
directiejulianaschool-brandsma@proceon.nl 
www.julianaschool-brandsma.nl

Commissies
• Medezeggenschapsraad (MR):
    
* Mr-leden: mrbrandsma@proceon.nl
• Ouderraadscommissie (OR): 
    
* Arno Jacobs: afjjacobs @ rozemond.nl

• Activiteitencommissie (AC): 
     * Saskia Wolt: wolt @ mac.com
• Sportcommissie: 
      * Machiel Middelburg: karlijnenmachiel @ casema.nl

Proceon
Protestant Christelijk Onderwijs om het Gooi
Bezoekadres:
Nieuwe Havenweg 53
1216 BL Hilversum
Postadres:
Postbus 352
1200 AJ Hilversum
Tel. (035) 685 23 20
info@proceon.nl
www.proceon.nl

Locatie Kalfflaan
Julianaschool, locatie Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3
1401CL Bussum
(035) 
 691 19 94
www.julianaschool-kalfflaan.nl


Locatie Kwartellaan
Kwartellaan 4
1403 BE Bussum
(035)  691 12 78
www.julianaschool-kwartellaan.nl

Vertrouwenspersoon
Voor klachten over de school, waar u niet (meer) samen met de school uitkomt
Schoolbegeleidingsdienst Eduniek
Postbus 25
3738 ZL Maartensdijk
(0346) 219 777

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 431
2100 AK Heemstede
(023)  548 34 89
0800 - 8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteur:
0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

GGD Gooi en Vechtstreek, afdeling Jeugdgezondheidszorg
Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
Burg. de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
(035) 692 62 22
jgz@ggdgooi.nl
www.ggdgooi.nl

Schoolbegeleidingsdienst (Eduniek)
Tolakkerweg 153
3738 JL Maartensdijk 
(0346) 21 97 77
www.eduniek.nl

Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), leerplichtambtenaar
 Postbus 514
1200 AM1400 AE Hilversum
(035) 692 66 20
centraal@rblgooi.nl
www.rblgooi.nl

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Mw. mr. A.C. Melis-Gröllers.
Algemeen secretaris
Postbus 694
2270 AR Voorburg.
(070)  386 16 97
info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org

Logopedie
De school heeft geen interne logopediste
en werkt ook niet samen met een bepaalde praktijk
Enkele aanbevelingen:

Naarden-Bussum Logopediepraktijk
St.Vitusstraat 5
1404 HP Bussum
(035) 693 03 53
 
E de Bree
Mezenlaan 19-C32
1403 BR Bussum
(035) 691 20 98
 
Toom Logopediepraktijk
Piet Heinlaan 50-D
1403 TZ Bussum
(035) 698 11 58

Kinderoefentherapie
www.oefentherapie-bussum.nl
www.kinderoefentherapie-bussum.nl
e-mail: info@oefentherapie-bussum.nl
Gecertificeerd en geregistreerd Kinderoefentherapeut